Aneta Langerová - Voda živá

Úvod
F C/F F C/F
Sloka 1
Když Fkončí se den a usne má zem Pak C/naF malou chvíli FVrací se zpět můj niterný svět Co C/osFud tvůj sdílí Do všech Gmisvětových stran Do všech koutů co známA#C VolFám
Sloka 2
Když Fpřichází noc tak cítím jak moc Tvé C/svFětlo mi schází FPromítne krátce svůj stín někde v dálce Tvá C/duFše se ztrácí Zdá se Gminezbylo nic Jenže čím dál tím vícA#C
Refrén
VCe mně navždy zůFstává tvoje voda živCá Uvnitř odpočívDmiá čistá a důvěřivA#á C Ve mně navždy zůstFává tvoje voda žCi Tiše odplouDmičistá a důvěřiA#C
Sloka 3
Když Fkončí se den a usne má zem C/NeFvnímám čas FVrací se zpět můj niterný svět Snad C/prFobudí nás Zdá se Gminezbylo nic Jenže čím dál tím vícA#C
Refrén
VCe mně navždy zůFstává tvoje voda živCá Uvnitř odpočívDmiá čistá a důvěřivA#á C Ve mně navždy zůstFává tvoje voda žCi Tiše odplouDmičistá a důvěřiA#C
Refrén
VCe mně navždy zůFstává tvoje voda živCá Uvnitř odpočívDmiá čistá a důvěřivA#á C Ve mně navždy zůstFává tvoje voda žCi Tiše odplouDmivá...