Divokej Bill - Malování

Úvod (cele 2x)
Emi C D Emi C D Emi C D Emi C Ami B
Sloka 1
Emi Nesnaž se, znáš se,C řekni mi Dco je jiný Emi Jak v kleci máš se,C pro nevinDný Emi Noci dlouhý Cjsou plný Dtouhy a Emilásky nás dvouC. DVšechno hezký
Sloka 2
Emi za sebou mámC, můžDu si za to sám Emi C V hlavDě hlavolam EmiJen táta a mámaC jsou sD náma, Eminapořád s náma.C To Dje to tvoje
Refrén
Emi Malování Cvzdušnejch záDm EmiMalování po Czdech holejma Drukama Eminezachrání, už mCáš na kaDhánku Eminezachrání, už jseš CnaDdech Je to Emiza náma, ty čteš Cposlední stDránku Emi Za náma, CnaDdech EmiZa náma, už Cš na kaDhánku, MeEmizi náma, Cmi taky Amidošel Bmidech
Sólo
Emi C D Emi C D Emi C D Emi C To Dje to tvoje
Refrén
Emi Malování Cvzdušnejch záDm EmiMalování po Czdech holejma Drukama Eminezachrání, už mCáš na kaDhánku Eminezachrání, už jseš CnaDdech Je to Emiza náma, ty čteš Cposlední stDránku Emi Za náma, CnaDdech EmiZa náma, už Cš na kaDhánku, MeEmizi náma, Cmi taky Amidošel Bmidech
Sloka
Emi Znáš se, C řekni mi D co je jiný Emi jak v kleci máš sCe, pDro nevinný Emi noci dlouhý Cjsou plný Dtouhy a Emilásky nás tří.