Mandrage - Hledá se žena

Úvod
Am Am Am Am/G# Am Am G E/G#
Sloka 1
Am Hledá se Amžena, mladá AmslečnaAm/G# Am Kdekoli Amona může GbýtE/G# Am Hledá se Amžena nebezpAmAm/G# Am Jsem Sherlock AmHolmes a Billy the GKidE/G#
Refrén
Hledá se Amžena, dobrá Gzpráva Může chtít Fvíc, než moje Gpráva Stále Amčekám, marná Csláva Budu Ghledat, kde budeš chtít ERaději Amvolná, nežli Gvdaná Raději Fžádná, nežli Gvadná Tady je Amkaždá C rada velmi GdraháE
Úvod
Am Am Am Am/G# Am Am G E/G#
Sloka 2
Am Hledá se Amžena, všeho AmschopnáAm/G# Am Smrt nebo Amslávu a nic GvícE/G# Am Taková Amže být jen AmonaAm/G# Am Hledá se Amžena pro můj GbytE/G#
Refrén
Hledá se Amžena, dobrá Gzpráva Může chtít Fvíc, než moje Gpráva Stále Amčekám marná Csláva Budu Ghledat kde budeš chtít ERaději Amvolná, nežli Gvdaná Raději Fžádná, nežli Gvadná Tady je Amkaždá C rada velmi Gdrahá
E HlG#edá se Amžena, mladá Gslečna Hledá se Fžena nebezGpečná Ráno Amná, v noci Cvěčná Jenom Gona to může Ebýt G#Raději Amvolná, nežli Gvdaná Raději Fžádná, nežli Gvadná Tady je Amkaždá C rada velmi GdraháEG#
Sólo
Am Am Am Am/G#
Refrén
Hledá se Amžena, dobrá Gzpráva Může chtít Fvíc, než moje Gpráva Stále Amčekám marná Csláva budu Ghledat kde budeš chtít ERaději Amvolná, nežli Gvdaná Raději Fžádná, nežli Gvadná Tady je Amkaždá C rada velmi Gdrahá
E HlG#edá se Amžena, mladá Gslečna Hledá se Fžena nebezGpečná Ráno Amná, v noci Cvěčná Jenom Gona to může Ebýt G#Raději Amvolná, nežli Gvdaná Raději Fžádná, nežli Gvadná Tady je Amkaždá C rada velmi GdraháEG#Am
Poznámky
Metronom 168